CRK

Stichting Bevordering Contact Rooms Katholieken

Doneer Meer weten?

Onze Missie

Rooms-Katholieken met elkaar in contact brengen en een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de rol van de Kerk in de samenleving.

Opgericht in 1986

Werd opgericht door gematigd conservatieve Rome-getrouwe  katholieken met de bedoeling vanuit een kerkelijke middenpositie de polarisatie in katholiek Nederland te doorbreken.

Activiteiten

De activiteiten van het CRK beperken zich tot een jaarlijkse bijeenkomst en perscommentaren op gebeurtenissen in katholiek Nederland. Op de bijeenkomsten vindt steeds een plechtige eucharistieviering plaats.

Doelstelling

Rooms-Katholieken met elkaar in contact  brengen en een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de rol van de Kerk in de samenleving.

Neem deel aan een van onze bijeenkomsten

Het CRK (Contact Rooms Katholieken) stelt zich ten doel Katholieken met elkaar in contact te brengen in een sfeer van bemoediging en vreugde om het samen Katholiek-zijn. Ook willen wij een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat wat betreft de rol van de Kerk in de samenleving. De belangrijkste instrumenten om deze doelstellingen te realiseren zijn momenteel het jaarlijkse symposium en de jaarlijkse lezing. Het CRK heeft altijd de band met de wereldkerk benadrukt, naast contact tussen Katholieken onderling en tussen Katholieken en hun bisschoppen.

Bekijk onze agenda