ANBI

Na wijziging van de eisen door de overheid gesteld wordt de ANBI-status op nieuw aangevraagd.