Rooms-Katholieken met elkaar in contact te brengen, de eenheid onder hen als ook de solidariteit tussen alle Christenen teĀ bevorderenĀ en een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over de rol van de Kerk in de samenleving.