ADRIANUS LEZING 2019 KERK EN OORLOG zaterdag 30 november 2019 Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht

Aanbevolen:
ADRIANUS LEZING 2019 KERK EN OORLOG
zaterdag 30 november 2019
Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht
13.30 uur
Inloop
14 uur
Opening
14.15 uur
Hoofdlezing: “Kerk in Oorlog”
Mgr. dr. P. (Paul) Hamans
docent Kerkgeschiedenis aan Grootseminaries Rolduc en Tiltenberg
De leiding van de Nederlandse Katholieke Kerk in de Tweede Wereldoorlog met speciale aandacht voor de positie van katholieke joodse religieuzen.
15 uur
Resocialisering politieke delinquenten
Dr. J.W.J. (Joep) van Gennip
postdoc-onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht’ (Matt. 25: 36). Resocialiserings-initiatieven van de Katholieke Kerk voor politieke delinquenten in het naoorlogse Nederland.
15.30 uur
WOII en katholieke sociale leer,
Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel
bijzonder hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology
De rol van de katholieke sociale leer voor het verzet en de impact van de Tweede Wereldoorlog op de naoorlogse ontwikkeling van de katholieke sociale leer.
16.30 uur
Paneldiscussie